2015. szeptember 23., 08:44

Megújulhat a Tócó-patak és környezete

Fotó – Megújulhat a Tócó-patak és környezete
Az Új Széchenyi Terv 670 millió forintos támogatásával a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal célul tűzte ki a debreceni repülőtér és a repülőtér környezetének vízgazdálkodási helyzetének javítását. A projekt eredményeként a repülőteret magába foglaló dél-debreceni terület vízgazdálkodása több szempontból is javul.

Debrecen város déli részén keletkező csapadékvizek befogadója nagyrészt burkolatlan csatorna, melynek egy szakasza keresztezi a repülőtéri bevezető utat, majd tovább halad és eléri a főgyűjtőt, a Tócó csatornát. A főgyűjtő egyes szakaszain nagyobb esőzések alkalmával problémák alakulnak ki, tekintettel arra, hogy a befogadó Tócó csatorna is sok esetben túlterhelt állapotban van.

A beépített területek növekedésével jelentős mértékben nőtt, illetve folyamatosan nő a Tócó csatorna terhelése. A lefolyó vízmennyiség növekedését nem követte csatorna fejlesztés, rendezés.

Fotó – Megújulhat a Tócó-patak és környezete

A klímaváltozás következtében fellépő rövidebb időtartamú, nagyobb intenzitású csapadékok időszakos terhelést okoznak a csapadékvízgyűjtő, elvezető rendszerben. A csapadékos időszakban magas vízszintek mellett rendszeres elöntések alakulnak ki.

A fent jelzett problémák kezelésére irányul a „A Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” című KEOP-7.9.0/12/2014-0039 azonosító számú projekt, mely elnyerte az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatását.

A projekt költsége 670 616 800 Ft, a támogatás intenzitása 100 %.

A projekt céljai:

  • Az elsődleges cél a Tócó vízfolyás alsó szakasz (mint a repülőtér és környezetének befogadója) szélsőségesen magas vízállásainak csökkentése, mely csak egységesen, a vízfolyás felső szakaszainak figyelembevételével lehetséges. A csatorna befogadóképességének növelése nélkül nem lehetséges a repülőtér és környezetének belvízmentesítése.

  • A repülőtér vízrendezése, mely magába foglalja a terület talajvízszintjének szabályozását, a túltelítettségi állapotainak megszüntetését, valamint a külvizektől való mentesítését.

  • A repülőtér, valamint a kapcsolódó jelenlegi és távlati ipari területeinek biztonságos vízellátásának megoldása.

A felsorolt célokból adódóan a tervezett projekt egymással szervesen összefüggő három projektrészből áll:

  • A Debreceni repülőtér és környezete vízelvezető rendszerének kiépítése

  • A Tócó vízfolyás vízelvezetési és vízminőségi problémáinak javítása

  • Debrecen Város új vízbázisának feltárása

A projektben olyan tevékenységek kerülnek elvégzésre, amelyek megalapozzák a beruházás megvalósítását (tervezés, létesítési engedélyek megszerzése, közbeszerzési eljárások előkészítése, környezeti hatásvizsgálat elvégzése, stb.)

A projekt megvalósításának időszaka: 2014. október 22. – 2015. november 30.