Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén

KEOP-6.3.0/2F/09-2010-0012

Az Új Széchenyi Terv csaknem 300 millió forintos támogatásával korszerű informatikai adatbázis épül a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél valamint öt partnerintézményénél. A fejlesztésnek köszönhetően pontos, naprakész adatbázisok jönnek létre, melyek a jelenleginél jóval kisebb élőmunka ráfordítással elérhetők. A projekt eredményeként a partnerek könnyebben tudják egymás adatbázisait megismerni és elérni, illetve a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási-feldolgozási kötelezettségüket is könnyebben tudják majd teljesíteni.

Az Európai Unió elvárásaihoz és szabályozásához igazítják a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség valamint a Felügyelőséghez kapcsolódó több intézmény térinformatikai adatbázisát és rendszerét. A fejlesztést az indokolja, hogy a jelenlegi ilyen irányú hazai adatbázis elemei nehezen hozzáférhetők, bizonytalan pontosságúak, és más-más, egymással csak nehezen szinkronba hozható térinformatikai rendszerben kezelhetők.

Az adatbázis átdolgozását indokolja, hogy az Európai Közösség irányelvei vonatkoznak mind a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekre, mind a Vízügyi Igazgatóságokra, mind pedig a Nemzeti Park Igazgatóságokra.

A megfelelő döntések előkészítését, és meghozatalát hatékonyan, csak egy egységes térinformatikai infrastruktúra segítségével lehet megtenni. A fenti problémák kezelésére, illetve a közeljövőben felmerülő Európai Uniós kötelezettségnek kielégítésére irányul a jelenlegi projekt.

„Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén” című, KEOP-6.3.0/2F/09-2010-0012 azonosító számú projekt elnyerte az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatását.

A projekt megvalósítására: 287.265.000 Ft az elnyert támogatás összege, amely a projekt költségeinek 100 %-a.

A fejlesztés a szükséges téradat infrastruktúrához igazodó hardver és szoftver beszerzését, illetve a szakmai igényeknek megfelelő adatbázis megteremtését valamint Internetes portál kidolgozását foglalja magába.

Közreműködők

A projektben a következő intézmények vesznek részt:

  • Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025 Debrecen, Hatvan u. 16. - kedvezményezett)
  • Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Debrecen - partnerszervezet)
  • Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc – partnerszervezet)
  • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (Debrecen - partnerszervezet)
  • Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (Eger - partnerszervezet)
  • Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös - partnerszervezet)

Időtartam

A projekt megvalósításának időszaka: 2011. 09. 01.– 2014. 03. 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.