2012. október 30., 09:29

Komoly informatikai előrelépés a Zöldhatóságnál

Fotó – Komoly informatikai előrelépés a Zöldhatóságnál
Az Új Széchenyi Terv csaknem 300 millió forintos támogatásával korszerű informatikai adatbázis épül a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél valamint öt partnerintézményénél.

A fejlesztés célja, hogy a már meglévő és az újonnan keletkező környezeti adatokhoz szélesebb körben lehessen hozzáférni. A fejlesztés részeként új környezetvédelmi monitoring eljárásokat dolgoznak ki a szakemberek.

Az Európai Unió elvárásaihoz és szabályozásához igazítják a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Felügyelőséggel együtt pályázó több intézmény térinformatikai adatbázisait és rendszereit. A fejlesztést az indokolja, hogy a jelenlegi ilyen irányú hazai adatbázisok elemei nehezen hozzáférhetők, bizonytalan pontosságúak, és más-más, egymással csak nehezen szinkronba hozható térinformatikai rendszerben kezelhetők. További problémát jelent, hogy a lakosság, a vállalkozások, a közintézmények nem ismerik a meglévő környezeti térinformációk körét, azok tartalmát, pontosságát és egyéb jellemzőt, emiatt pedig sok esetben keletkezik információhiány.

Az Európai Unió ezt a problémát felismerve határozta el és kötelezte a tagállamokat, hogy egységesítsék és publikálják a téradataik jellemzőit.

Magyarországon több jogszabály is érinti, vagy szabályozza az ún. INSPIRE irányelv hazai bevezetését és alkalmazását, azonban a gyakorlatban kevés tapasztalat áll rendelkezésre. A közelmúltban megjelent földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szintén érinti a projektet, mivel rendelkezik a közpénzből finanszírozott téradatok felhasználásáról is.

Kezdeményezésünk komoly lehetőséget biztosít a projektben résztvevő szervezeteknek, mivel így lehetőségük van az Európai Unió által kiadott direktívát a hazai gyakorlatnak megfelelően alkalmazni.

"Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén" című, KEOP-6.3.0/2F/09-2010-0012 azonosító számú projekt elnyerte az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatását.

A projekt megvalósítására: 287.265.000 Ft az elnyert támogatás összege, amely a projekt költségeinek 100 %-a.

A projekt keretében több, ún. környezetvédelmi monitoring eljárást is kifejlesztenek, amelyek a környezetünk állapotának pontosabb megismerését teszik lehetővé. Növekszik a környezeti mutatók száma, bővül a környezetállapot mérésére szolgáló indikátorok rendszere (invazív gyomok felmérése, a felszíni vizek állapotának mérése, ipari eredetű szennyezések mérése területén), valamint bioenergetikai vizsgálatok kerülnek elvégzésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával valósul meg.