2012. július 3., 13:15

Csaknem 300 millió informatikai fejlesztésre

Az Európai Unió elvárásaihoz és szabályozásához igazítják a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség valamint a Felügyelőséghez kapcsolódó több intézmény térinformatikai adatbázisait és rendszereit.

Az Új Széchenyi Terv csaknem 300 millió forintos támogatásával korszerű informatikai adatbázis épül a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél valamint öt partnerintézményénél. A fejlesztés célja, hogy a már meglévő és az újonnan keletkező környezeti adatokhoz szélesebb körben lehessen hozzáférni.

A fejlesztést az indokolja, hogy a jelenlegi ilyen irányú hazai adatbázisok elemei nehezen hozzáférhetők, bizonytalan pontosságúak, és más-más, egymással csak nehezen szinkronba hozható térinformatikai rendszerben kezelhetők. További problémát jelent, hogy a lakosság, a vállalkozások, a közintézmények nem ismerik a meglévő környezeti térinformációk körét, azok tartalmát, pontosságát és egyéb jellemzőt, emiatt pedig sok esetben keletkezik információhiány.

Az Európai Unió ezt a problémát felismerve határozta el és kötelezte a tagállamokat, hogy egységesítsék és publikálják a téradataik jellemzőit.

Magyarországon több jogszabály is érinti, vagy szabályozza az ún. INSPIRE irányelv hazai bevezetését és alkalmazását, azonban a gyakorlatban kevés tapasztalat áll rendelkezésre. A közelmúltban megjelent földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szintén érinti a projektet, mivel rendelkezik a közpénzből finanszírozott téradatok felhasználásáról is.

Kezdeményezésünk komoly lehetőséget biztosít a projektben résztvevő szervezeteknek, mivel így lehetőségük van az Európai Unió által kiadott direktívát a hazai gyakorlatnak megfelelően alkalmazni.

„Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén” című, KEOP-6.3.0/2F/09-2010-0012 azonosító számú projekt elnyerte az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatását.

A projekt megvalósítására: 287.265.000 Ft az elnyert támogatás összege, amely a projekt költségeinek 100 %-a.

A projektben a következő intézmények vesznek részt:

- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Debrecen - kedvezményezett)

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Debrecen - partnerszervezet)

- Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc – partnerszervezet)

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (Debrecen - partnerszervezet)

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (Eger - partnerszervezet)

- Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös - partnerszervezet)

A projekt megvalósításának időszaka: 2011. 09. 01.– 2013. 08. 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával valósul meg.